0982785 1981F gordeev i i vahtennyy matros

0982785 1981F gordeev i i vahtennyy matros