Izvestiya ck kpss 1989 01

Izvestiya ck kpss 1989 01