Izvestiya ck kpss 1990 01

Izvestiya ck kpss 1990 01