Izvestiya ck kpss 1991 04

Izvestiya ck kpss 1991 04