Izvestiya ck kpss 1991 08

Izvestiya ck kpss 1991 08