default

1. Підвищити мотивацію до занять фізичної культури та футболу 2. Повторення навичок, набутих у 2 класі: ведення м’яча, передачі, удари по м’ячу вивченими способами, сприяти розвитку швидкісно – силових якостей дитини, розвиток фізичних якостей особистості , вміння застосовувати технічні дії з м’ячем в естафетах. 2. Виховувати почуття колективізму, моральні та вольові якості особистості.

default