Розділ 1 ДОВІДНИК З ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ

Довідник містить відомості про надзвичайні ситуації техногенно¬го, при-родного та екологічного характеру, дію ураження їх наслідків, основні завдання і організаційну структуру цивільної оборони, засоби і способи захисту населення, характер, обсяги і організацію виконання рятувальних і невідкладних аварійних та відновлювальних робіт в осередках ураження.

Розділ 1 ДОВІДНИК З ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ