Бианки ВВ - Мал да удал (Ячеистов)(низк кач)

Бианки ВВ - Мал да удал (Ячеистов)(низк кач)