Теория и методика избранного вида спорта (карате-до)

Теория и методика избранного вида спорта (карате-до)