Соціальний захист населення

Рекомендаційно-інформаційний список складено з метою ознайомлення пересічних громадян з основними документами уряду щодо норм соціальних стандартів 2016 року.

Соціальний захист населення

Document download has been disabled by author

Please visit desktop version of this document