113 Методичні вказівки до лабораторної роботи N 1 з дисципліни Термічне різання металів для студентів напряму підг

113 Методичні вказівки до лабораторної роботи N 1 з дисципліни Термічне різання металів для студентів напряму підг