647 Прагматичний аспект сучасних англомовних текстів галузі інформатики та комп’ютерних технологій

647 Прагматичний аспект сучасних англомовних текстів галузі інформатики та  комп’ютерних технологій