925 Методологічні засади відображення в обліковій системі міжбанківських кредитних операцій

925 Методологічні засади відображення в обліковій системі міжбанківських кредитних операцій