933 Удосконалення обліково-інформаційного забезпечення процесу управління власним капіталом підприємства

933 Удосконалення обліково-інформаційного забезпечення процесу управління власним капіталом підприємства