Влияние иммуномодулятора Миксоферон на иммунитет коров при субклиническом мастите

Влияние иммуномодулятора Миксоферон на иммунитет коров при субклиническом мастите