Програма з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (5 клас)

Програму з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання розроблено на основі Закону України "Про загальну середню освіту" й нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392

 Програма  з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (5 клас)