Zadanie na kursovuyu rabotu

Zadanie na kursovuyu rabotu