Харьковские издания произведений Т. Г. Шевченко

Харківські видання творів Т. Г. Шевченка [1892-2013 рр.] [Електронний ресурс] : бібліогр. список / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; уклад. О. М. Дмитрієва. - Електрон. текстові дані. - Харків : ХДНБ, 2013. - Назва з титул. екрана. - Режим доступу: http://www.docme.ru/doc/161889/har._kovskie-izdaniya-proizvedenij-t.-g.-shevchenko, вільний.

Харьковские издания произведений Т. Г. Шевченко