Политический лидер-Хосни Мубарак

Aвтор: Николаева Екатерина, студентка 2002, Москва, ГУГН, ф-т политологии, преп. Кувенева А.П., "отл"

Политический лидер-Хосни Мубарак