Матриці та системи лінійних рівнянь (матрица системных линейных уравнений)

Aвтор: Maturin Yuriy Примечание:Матриці та системи лінійних рівнянь: Навчально-методичний посібник / Горбачук О.Л., Комарницька Л.І., Матурін Ю.П. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2007. – 50 с. 2007г., Дрогобич, Дрогобицкий государственный педагогический университет имени Ивана Франка

Матриці та системи лінійних рівнянь (матрица системных линейных уравнений)