Объект и предмет политологии

Aвтор: Таня 2006г., ЗГИА, "отл"

Объект и предмет политологии