DSTU 2273-2006

ДСТУ 2273-2006 Пожежна техніка. Терміни та визначення основних понять. Цей стандарт установлює українські терміни та визначення понять стосовно протипожежних технічних засобів та засобів індивідуального захисту пожежників

DSTU 2273-2006