Integrirovanny'e sistemy' orientacii i navigacii dlya morskih podvijny'h ob`ektov 1999

Integrirovanny'e sistemy' orientacii i navigacii dlya morskih podvijny'h ob`ektov 1999

Integrirovanny'e sistemy' orientacii i navigacii dlya morskih podvijny'h ob`ektov 1999