ОУН-УПА і українське питання

Ільюшин І.І. ОУН-УПА і українське питання в роки другої світової війни / І.І.Ільюшин. – Київ: Інститут історії НАН України, 2000.

ОУН-УПА і українське питання