Саяжанқызы, М. Жұбы жазылмаған жұбайлар 80-ге келді М.Саяжанқызы Балқаш өңірі. – 2008. – 30 шілде(№74). – 1 б.

Саяжанқызы, М. Жұбы жазылмаған жұбайлар 80-ге келді  М.Саяжанқызы  Балқаш өңірі. – 2008. – 30 шілде(№74). – 1 б.