Чекушина Нина Григорьевна қазанама Балқаш өңірі. – 2016. – 3 тамыз(№85). – 6 б.

Чекушина Нина Григорьевна қазанама  Балқаш өңірі. – 2016. – 3 тамыз(№85). – 6 б.