Азиев, А. Сокровища Сарыарки / А.Азиев.- Алма-Ата: Казахстан,1986. – С.120.

Азиев, А. Сокровища Сарыарки / А.Азиев.- Алма-Ата: Казахстан,1986. – С.120.