Қойшыманов, Т. Жарқын ойлы жандар / Т.Қойшыманов. - Алматы: Қазақстан мемлекеттік баспасы, 1961. – 111 б.

Қойшыманов, Т. Жарқын ойлы жандар / Т.Қойшыманов. - Алматы: Қазақстан мемлекеттік баспасы, 1961. – 111 б.