Алдажарова, Н. «Қазақ тілі» қоғамына 15 жыл / Н.Алдажарова // Балқаш өңірі. – 2005. – 15 маусым(№42). – 1 б.

Алдажарова, Н. «Қазақ тілі» қоғамына 15 жыл / Н.Алдажарова // Балқаш өңірі. – 2005. – 15 маусым(№42). – 1 б.