Башарұлы, Ж. Қалам менің Балқашым – мыс шаһары // Балқаш өңірі. – 2007. – 11 сәуір(№37). – 2 б.

Башарұлы, Ж. Қалам менің Балқашым – мыс шаһары // Балқаш өңірі. – 2007. – 11 сәуір(№37). – 2 б.