Айтжанұлы, Қ. Халықтың ырысы – Балқаш мысы // Балқаш өңірі. – 2007. – 11 сәуір(№37). – 3 б.

Айтжанұлы, Қ. Халықтың ырысы – Балқаш мысы // Балқаш өңірі. – 2007. – 11 сәуір(№37). – 3 б.