Смағұлова, Л. Еңбектің торысы / Л.Смағұлова // Балқаш өңірі. – 2015. – 6 қараша(№83). – 3 б.

 Смағұлова, Л. Еңбектің торысы / Л.Смағұлова // Балқаш өңірі. – 2015. – 6 қараша(№83). – 3 б.