Кәрім, Н. Қаланың Құрметті азаматы тоқсанның төрінде / Н.Кәрім // Балқаш өңірі. – 2015. – 11 қараша(№124). – 1 б.

Кәрім, Н. Қаланың Құрметті азаматы тоқсанның төрінде / Н.Кәрім // Балқаш өңірі. – 2015. – 11 қараша(№124). – 1 б.