Жылқыбай Бейісов: қазанама // Балқаш өңірі. – 2017. – 13 қазан(№115-116). – 8 б.

Жылқыбай Бейісов: қазанама // Балқаш өңірі. – 2017. – 13 қазан(№115-116). – 8 б.