Сардарбек, К. Қоңырат – Балқаштың бастауы / К.Сардарбек // Балқаш өңірі. – 2006. – 8 маусым(№56). – 2 б.

Сардарбек, К. Қоңырат – Балқаштың бастауы / К.Сардарбек // Балқаш өңірі. – 2006. – 8 маусым(№56). – 2 б.