Сардарбекова, К. Қоңырат – Балқаштың бастауы / К.Сардарбекова // Балқаш өңірі. – 2006. – 8 маусым(№56). – 2 б.

Сардарбекова, К. Қоңырат – Балқаштың бастауы / К.Сардарбекова // Балқаш өңірі. – 2006. – 8 маусым(№56). – 2 б.