Сардарбек, К. Алғашқы мысшылар / К. Сардарбек // Балқаш өңірі. – 1998. – 20 қараша(№83). – 3 б.

Сардарбек, К. Алғашқы мысшылар / К. Сардарбек // Балқаш өңірі. – 1998. – 20 қараша(№83). – 3 б.