Kamanin V.I.- Spravochnik shturmana - 1968

Kamanin V.I.- Spravochnik shturmana - 1968