Baranova M., Veltistov E. Tyapa Borka i raketa

Baranova M., Veltistov E. Tyapa Borka i raketa