Крапивин 05 - Голубятня на желтой поляне

Крапивин 05 - Голубятня на желтой поляне