Презентация на събитие 19.03.2014

Презентация на събитие 19.03.2014