Речи вести – не лапти плести.

Речи вести – не лапти плести.