Отчет профкома КГПА за 2012 год (ppt)

Отчет профкома КГПА за 2012 год (ppt)