Г.-Х. Андерсен. Девочка со спичками

Г.-Х. Андерсен. Девочка со спичками