Всяко тяло излъчва електромагнитни вълни, незави

Всяко тяло излъчва електромагнитни вълни, незави