Защо се сменят денят и нощта?

Защо се сменят денят и нощта?