ტელეკომპანია იმერვიზია ჭიათურის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გადადგომას მოითხოვს

ტელეკომპანია  იმერვიზია  ჭიათურის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გადადგომას მოითხოვს