Задачи на умножение и деление

Задачи на умножение и деление