З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ / НАН України. Інститут історії України; Служба безпеки України; Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України. - № 2 (17) . - К., 2001. - 550 с.

"З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ" - наук, і документальний журнал. Видається відповідно до постанови KM України за № 530 від 11 верес. 1992. Засн. - Гол. редколегія наук.-документальної серії книг "Реабілітовані історіею". Співзасновники - Інститут історії України НАН України, СБУ, Держ. к-т архівів України, Всеукр. спілка краєзнавців. Періодичність виходу - 2 числа на рік. У журналі публікуються документальні матеріали закритих архівів спецслужб, правоохоронних органів, біографічні нариси про діячів дисидентських (опозиційних) рухів 1960-1980-х років в Україні, які стали жертвами політ, репресій у СРСР, мартиролог імен загиблих у тюрмах і таборах НКВС. Розповсюджується як в Україні, так і за кордоном. За браком держ. підтримки публікується за спонсорські кошти

З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ / НАН України. Інститут історії України; Служба безпеки України; Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України. - № 2 (17) . - К., 2001. - 550 с.