03 Ефективна организация на работата с медиите, март 2012

03 Ефективна организация на работата с медиите, март 2012